HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Kinh Doanh

  Mrs vân : 0918 540 978

  Email: van-sales@hirota-vn.com

  Marketing

  Mrs phương : 0909 537 475

  Email: dieu-phuong@hirota-vn.com

  Kỹ Thuật

  Mr phương : 0909 646 128

  Email: nguyenphuong@hirota-vn.com

  Người Nhật

  Mr Atshushi : 0120 3164 722

  Email: atsushi.hirota@hirota-vn.com
  Nhà Máy 1: Đồng Nai
  Tel: (0613) 560686,(0613) 560687

  Fax: (0613) 560685

SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Fan cover

Tên sản phẩm: Lamination

Tên sản phẩm: GDP

Tên sản phẩm: stay pulser

Tên sản phẩm: Cap outer

TRIỂN LÃM

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tổng cộng 66 khách hàng

 

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP WEB


 • HTML Hit Counter